จังหวัดนราธิวาส คัดผู้ได้รับผลกระทบจากไฟใต้ ไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ตามโครงการของ ศอ.บต.

  จังหวัดนราธิวาส แจ้งการคัดสรรกลุ่มเป้าหมายไปประก […]

โพสเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2016เปิดอ่าน : 481 Views ครั้ง