ขอเชิญร่วมงาน เมาลิดกลาางจังหวัดยะลาสู่อาเซียน 27 ก.พ.-7 มี.ค.59

s1

 

ขอเชิญร่วมงาน เมาลิดกลาางจังหวัดยะลาสู่อาเซียน 27 ก.พ.-7 มี.ค.59

การทดสอบอ่านคำภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้

ณ หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

 

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขอเชิญร่วมงาน เมาลิดกลาางจังหวัดยะลาสู่อาเซียน 27 ก.พ.-7 มี.ค.59