“จงควบคุมลิ้นให้ได้ แล้วมารยาทอื่น.. จะถูกวางในที่ของมัน”

12376346_1061460820572459_3403834049642250163_n

“จงควบคุมลิ้นให้ได้ แล้วมารยาทอื่น.. จะถูกวางในที่ของมัน”

เมาลานาตอริก ญามิ้ล

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “จงควบคุมลิ้นให้ได้ แล้วมารยาทอื่น.. จะถูกวางในที่ของมัน”