จังหวัดนราธิวาส คัดผู้ได้รับผลกระทบจากไฟใต้ ไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ตามโครงการของ ศอ.บต.

1407394314mekkah

 

จังหวัดนราธิวาส แจ้งการคัดสรรกลุ่มเป้าหมายไปประกอบพิธีฮัจย์และไปประกอบพิธีอุมเราะห์ตามโครงการของ ศอ.บต. ซึ่งผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์นี้

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เฉพาะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ได้รับโควต้าไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 3 คน โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ต้องเป็นบุคคลในครอบครัว ทายาทชั้นที่หนึ่งได้รับสิทธิในการพิจารณา ถ้าเสียชีวิต ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับที่หนึ่ง ถ้าทุพพลภาพ พิการ ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสอง และให้พิจารณาบาดเจ็บสาหัสเป็นอันดับสุดท้าย และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ประกาศกำหนด ซึ่งผู้สมัครคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัด อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.073-642666

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดนราธิวาส คัดผู้ได้รับผลกระทบจากไฟใต้ ไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ตามโครงการของ ศอ.บต.