ประชุมเตรียมจัดงาน “วันแด่มุสลิมอีสาน”

12646968_1516722158630410_8756598190041577898_n

 

มุสลิมอีสานเตรียมจัดงานใหญ่ในรอบปี 20 ปี น้อมนำจรรยามารยาทแห่งดุลภาพบนความหลากหลาย เข้าใจ เข้าถึง และร่วมกันพัฒนา จับมือกับทุกฝ่ายในประเทศ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมเตรียมจัดงาน “วันแด่มุสลิมอีสาน” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดอุดรธานี การประชุมเริ่มขึ้นด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงานและจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายทั่วประเทศ ชี้แจงโดย อ.ประวีณ ประพฤติชอบ ผู้จัดการโรงเรียนสันติธรรมวิทยา จากนั้น อ.มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายมุสลิมไทย ทำหน้าที่ดำเนินการเสวนาเปิดเวทีแลกเปลี่ยน นำเสนอประเด็นผ่านประสบการณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน นำเสนอประเด็น “อีสานถิ่นฐานมุสลิมไทย” อ.บรรจง บินกันซัน ประธานโครงการผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน นำเสนอประเด็น “ดุลยภาพอิสลามกับสังคมพหุวัฒนธรรม” อ.อุสมัน อุมา ผู้จัดการมูลนิธิสันติศึกษาเพื่อการสงเคราะห์ (สำนักงานหนองคาย) นำเสนอประเด็น “มุอัลลัฟ ความหวังและความท้าทายในแดนอีสาน”

ที่ประชุมได้มีการเสนอความเห็นและกรณีศึกษาอย่างน่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นบริบทอีสานกับแผนการเผยแผ่คุณธรรมอิสลามอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากภาคอีสานมีภูมิประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีมัสยิดหลังแรกตั้งอยู่อำเภอปากช่อง และด้วยการพัฒนามุสลิมอีสานอย่างต่อเนื่อง ทำให้มัสยิดมีเกือบทุกจังหวัด มีการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนในบางชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีกิจกรนมฝึกอบรมผู้สนใจอิสลาม ฝึกวิชาชีพ สร้างโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมอิสลาม และอื่นๆ

ด้วยบริบทของสังคมอีสานที่มีจิตใจงาม มีความอดทน สู้ชีวิต โอบอ้อมอารีย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือ มีมิตรภาพ ทำให้การพัฒนาและฟื้นฟูมุสลิมอีสานควรตระหนักรู้บริบทดังกล่าว ที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าคนอีสานมีความขัดแย้งในเรื่องศาสนา มีแต่หันมาเข้าใจศาสนาของกันและกัน บ่งชี้ถึงการเปิดรับข่าวสารความดีงามจากศาสนาใดก็ตามที่ให้คุณค่าต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสาน ซึ่งนักเผยแผ่คุณธรรมต้องมีความพร้อมในมารยาทของผู้รับใช้และผู้ให้บริการ มากกว่าการยัดเยียดและบังคับให้ปฏิบัติตาม มุสลิมอีสานไม่ต้องการความสุดโต่ง แต่ต้องการความพอดีหรือมีดุลยภาพในการปฏิบัติศาสนา

อย่างไรก็ตาม มุสลิมอีสานยังคงบริสุทธิ์ ยังคงต้องการกัลยาณมิตรที่จะเข้ามาพัฒนาร่วมกัน มุสลิมอีสานยังขาดผู้รู้ด้านอิสลามศึกษา ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่นักเคลื่อนไหวอิสลามในประเทศไทยต้องให้ตระหนัก ส่วนใหญ่คนรู้ศาสนาหรือจบทางด้านศาสนาจะกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลางและภูมิภาคอื่นๆ บางครั้งทำให้อีสานกลายเป็นดินแดนต้องห้ามหรือดินแดนที่ถูกลืม พื้นที่อีสานยังคงต้องการคนเสียสละ คนทุ่มเท คนที่มีความอดทน อาสาเข้ามากำหนดยุทธศาสตร์ คนอีสานคาดหวังเช่นนั้น

“วันแด่มุสลิมอีสาน” ในวันที่ 13 มีนาคม 2559 นี้ เป็นอีกหนึ่งวาระความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่าย จะด้วยวิธีการใดก็ตาม เช่น การเดินไปร่วมงาน การประชาสัมพันธ์การจัดงาน การบริจาคให้กับงาน การให้กำลังใจกับมุสลิมอีสาน ให้กับคนที่เหน็ดเหนื่อยแทนเราท่านทั้งหลาย ที่เราคิดว่ามุสลิมอีสานที่มีอยู่ในขณะนี้ พวกเขาคือตัวแทนของเราทั้วประเทศเพื่อเติมเต็มอิสลามอย่างต่อเนื่อง ขออัลลอฮโปรดประทานความง่ายดายในการทำความเข้าใจอิสลามที่เป็นวิถีชีวิตสากลแก่คนอีสานด้วยเถิด อามีน

จากนั้น ได้มีการแถลงข่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม YATEEM TV พร้อมด้วยเข้ารายการสดในช่วงค่ำในวันเดียวกัน การจัดประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้อง vip มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 ท่าน จัดโดย คณะทำงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน ร่วมกับเครือข่ายองค์กรมุสลิม

by : Abu Haiyarn

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประชุมเตรียมจัดงาน “วันแด่มุสลิมอีสาน”