สัมมนาทางวิชาการ “โลกมลายูโลกอาเซียน” Melayu Day @ Yala3

12644914_559975340819723_6413690885567891170_n

 

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ

Melayu Day @ Yala3 “โลกมลายูโลกอาเซียน”

โดย เทศบาลนครยะลา

ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สถานกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำสงขลา

สถานกงสุลอินโดนีเซียประจำสงขลา

13 กุมภาพันธ์ 2559

ณ หอประชุมเทศบาลนครยะลา

13 กุมภาพันธ์ 2559(วันเสาร์)

เวลา 08.00น. – 09.00น .-            ลงทะเบียน

เวลา 09.00น. – 09.30น.-             พิธีเปิด – กล่าวต้อนรับ – กล่าวรายงาน – กล่าวเปิด – การอ่านบทกวี โดยนัก

กวีจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย

เวลา 09.30น. – 10.30น.              – การปาฐกถาพิเศษ “โลกมลายูโลกอาเซียน” โดย. ศาสตราจารย์ดาโต๊ะ ดร.

ซัยนัล กลิง ศาสตราจารย์ด้านมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุตารา มาเลเซีย ดำเนินรายการโดย: อ.ไซนีย์ ตำภู หลักสูตรภาษามลายู มรย

เวลา 10.30น. – 10.45น.              พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45น. – 12.00น.              – นำเสนอบทความทางวิชาการ “อารยธรรมมลายูอาเซียน”(Tamadun  Melayu ASEAN)

1. Prof.Madya Dato’ Zainal Abidin Borhan รองประธานสมาพันธ์องค์การนักเขียนแห่งชาติมาเลเซีย (GAPENA),อดีตผู้อำนวยการมลายู                                                           ศึกษา มหาวิทยาลัยมาลายา กัวลาลัมเปอร์ : “อารยธรรมมลายู” (Tamadun Melayu)

2. ผศ.ดร.รุสลัน อุทัย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี “อารยธรรมภาษาและวรรณกรรม” (Tamadun                                                           Bahasa dan sastera)

3. ดำเนินรายการโดย นายซูฮัยมีย์ อาแว วิทยาลัยเทคนิคยะลา

เวลา 12.00น. – 13.00น.               – พักเที่ยง รับประทานอาหารและละหมาดซุฮริ – จบการสัมมนา/ชมนิทรรศการ

เวลา 13.30น. – 15.00น.-               เสวนาโต๊ะกลม ณ ห้องประชุม อรุณสวัสดิ์ เทศบาลนครยะลา “เครือข่ายและ

ความร่วมมือโลกมลายูโลกอาเซียน”(Rangkaian Kerja sama Dunia Melayu Dunia ASEAN)

1. ตัวแทนจากสถานกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำสงขลา

2. ตัวแทนจากสถานกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำสงขลา

3. ตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรม

4. ตัวแทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5. ตัวแทนจากจังหวัดยะลา

6. ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

7. ดำเนินรายการโดย นายกเทศมนตรีนครยะลา

เวลา 15.00น. – 16.00น.      ถ่ายรูปหมู่และปิดพิธี

 

* หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

http://www.deepsouthwatch.org/node/8055

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สัมมนาทางวิชาการ “โลกมลายูโลกอาเซียน” Melayu Day @ Yala3