อ.บาเจาะ จ.นราฯ จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจละหมาดฮายัด หนึ่งเดียวบาเจาะสู่สันติสุขหวังชาติสงบสุข

MNEVN160205151001001_807e8d82c40742989f06a4d9b21968e4

 

อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจละหมาดฮายัด หนึ่งเดียวบาเจาะสู่สันติสุข ขณะที่ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ระบุ การละหมาดฮายัดเป็นสิ่งสำคัญของคนมุสลิม มุ่งหวังให้พื้นที่และประเทศชาติสงบสุข

ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ พร้อมด้วย นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พันตำรวจเอกปัตตะ มะดาวา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบาเจาะ นายเบญจมินทร์ เจ๊ะและ สาธารณสุขอำเภอบาเจาะ ผู้นำศาสนา อิหม่าม โต๊ะครูสถาบันการศึกษาปอเนาะ และพี่น้องชาวไทยมุสลิม เป็นจำนวนมาก ร่วมกันละหมาดฮายัด “ประชารัฐร่วมใจละหมาดฮายัด หนึ่งเดียวบาเจาะสู่สันติสุข” ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

MNEVN160205151001001_c0e3c08074534364aa5950d1a7baef4e MNEVN160205151001001_c5c0b54d355a43569a8c214d0276dbc8 MNEVN160205151001001_e1bb8691bfe541a5a089c224498b0ba1

นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามความเชื่อของคนมุสลิม ถ้าต้องการสิ่งใดที่เป็นเรื่องดีๆ รวมถึงต้องการให้สิ่งเลวร้ายออกจากบ้านเมือง ต้องดุอาร์ขอพร ดุอาร์ด้วยการละหมาดฮายัด ซึ่งการละหมาดฮายัดเป็นสิ่งสำคัญของคนที่เป็นมุสลิม มีการดุอาร์อย่างน้อยวันละ 5 เวลา ขอพรให้บ้านเมืองและประเทศชาติสงบสุข ทั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะให้อำเภอบาเจาะสงบสุขเท่านั้น ขอให้ชาวไทยทุกคนอยู่ดีมีสุข รวมถึงขอให้เด็กและเยาวชน ลด ละ เลิก ยาเสพติดให้โทษ และอบายมุขทั้งปวง

ด้านว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางอำเภอร่วมกับชมรมอิหม่าม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจละหมาดฮายัด หนึ่งเดียวบาเจาะสู่สันติสุข” ซึ่งปีนี้ (2559) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม คนมุสลิมเอกลักษณ์คือเชื่อในเรื่องของศาสนาเป็นหลัก สิ่งที่ดี ๆ อาวุธที่ดีที่สุดคือการขอพร หรือขอดุอาร์จากอัลเลาะห์ เพื่อให้อำเภอบาเจาะพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ความรุนแรง เหตุความขัดแย้ง ความวุ่นวาย รวมถึงปัญหาที่จะทำลายสังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด ในรอบปีที่ผ่านมา จากการละหมาดฮายัดและการทำงานด้านต่างๆ ทำให้เหตุรุนแรงลดน้อยลง เชื่อมั่นว่า หากพี่น้องชาวไทยมุสลิม เดินหน้าไปพร้อมกับนโยบายของรัฐ ก็จะทำให้เหตุการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ไม่มีการเสียชีวิตและทรัพย์ รวมถึงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างแน่นอน

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อ.บาเจาะ จ.นราฯ จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจละหมาดฮายัด หนึ่งเดียวบาเจาะสู่สันติสุขหวังชาติสงบสุข