อ.ยะหา จัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ช่วยเสริมสร้างความรู้ในศาสนาแก่เยาวชนมุสลิม

PNRGN590206001000203_06022016_112659

 

อ.ยะหา จ.ยะลา จัดกิจกรรม”เมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437” เทิดพระเกียรติศาสดา มูฮัมหมัด มีผู้นำศาสนา ประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ที่สนามหน้าที่ว่าการ อ.ยะหา จ.ยะลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ซึ่งอำเภอยะหา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.ยะหา จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสดุดีท่านศาสดามูฮัมหมัด และเผยแพร่ชีวประวัติ ตลอดจน จริยวัตรของท่านให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมทั่วไป รวมทั้ง ให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์กัน และได้ร่วมกันทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และศาสนาในด้านต่างๆ โดยมี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการอ่านคำสดุดีสรรเสริญศาสดามูฮัมหมัด นิทรรศการทางศาสนาอิสลาม การบรรยายเกี่ยวกับประวัติ และจริยวัตรของศาสดามูฮำหมัด นอกจากนั้น ยังมี การออกร้านของส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.ยะหา

PNRGN590206001000209_06022016_112659 PNRGN590206001000203_06022016_112659 PNRGN590206001000204_06022016_112659 PNRGN590206001000205_06022016_112659 PNRGN590206001000206_06022016_112659 PNRGN590206001000208_06022016_112659

นายชัยชนะ กฤตยานาถ นายอำเภอยะหา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในงานเมาลิดสัมพันธ์ นี้ จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นศรัทธา ในศาสนาให้แก่เยาวชนมุสลิมมากขึ้น รวมทั้ง ยังทำให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้น้อมนำคำสอนของท่านศาสดามูฮัมหมัด ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ตามนโยบายของรัฐ และก่อให้เกิดความสุข ความเจริญ และความสันติสุขของสังคม ด้วย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อ.ยะหา จัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ช่วยเสริมสร้างความรู้ในศาสนาแก่เยาวชนมุสลิม