เชิญร่วมงานมัสยิดอัล-อะติ๊ก 30 มกราคม 2559

1451940256327-723x1024

 

30 มกราคม 2559 มัสยิดอัล-อะติ๊ก ได้จัดงานกุศลเชิญร่วมงาน ณ มัสยิดอัล-อะติ๊ก ซ.เจริญกรุง103 กรุงเทพฯ

มัสยิดอัล-อะติ๊ก ได้จัดงานกุศลอัล-อะติ๊กเป็นประจำทุกปี  ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการจัดงานฯ

ได้กำหนดให้จัดงานการกุศลอัล-อะติ๊ก ฮ.ศ.1437 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559  ณ บริเวณมัสยิดอัล-อะติ๊ก ซ.เจริญกรุง103

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ไปใช้ในกิจการของมัสยิด

ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าวได้ที่ 08-1355-1254

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เชิญร่วมงานมัสยิดอัล-อะติ๊ก 30 มกราคม 2559