แถลงข่าวงาน Bangkok Halal 2016 “Better Togeter”

12592473_945073142213051_6403487042094627528_n

 

ประกาศเจตนารมณ์ #Bangkok Halal 2016 “Better Togeter” ฮาลาล ไม่ใช่แค่อาหาร แต่มันคือทุกอย่าง พร้อมแสดงศักยภาพฮาลาลไทยแข่งขันในระดับโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่(4 กุมภาพันธ์)ผ่านมา ณ ภัตตาคาร สินธร สเต็กเฮ้าส์ มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม YATEEM TV จัดงานแถลงข่าวงาน #Bangkok Halal 2016 “Better Togeter” เป็นงานที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ ที่สนามกีฬาหัวหมาก

ร.ต.อ.พรชัย ไวยศิลป์ ประธานมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษา และเด็กกำพร้า (ประธานอำนวยการ) เปิดเผยว่างานของศรัทธาชนฯ เริ่มตั้งแต่ปี 2541 ดำเนินการมาต่อเนื่องในการช่วเหลือดูแลเด็กกำพร้า โดยมีสื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ และสร้างงานให้มากขึ้นตั้งแต่การใช้สื่อวิทยุในอดีต จนมาถึง YATEEM TV ในปัจจุบัน ที่ทำให้มูลนิธิฯ มีงานเข้าถึงเด็กกำพร้า และงานด้านต่างๆ มากขึ้น จนมาก่อเกิดงาน #Bangkok Halal 2016

อ.อัชอะรีย์ เรืองปราชญ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม YATEEM TV และเลขานุการมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและ เด็กกำพร้า กล่าวว่า YATEEM TV ไม่ได้ถูกจัดลำดับให้เป็นงานหลักของมูลนิธิฯ แต่ที่ผ่านมา YATEEM TV กลับเป็นที่รู้จักมากกว่ามูลนิธิฯ จึงมีการปรับการดำเนินการให้ชัดที่ YATEEM TV เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษา และเด็กกำพร้า ในการที่จะทำให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าได้มาก และช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้น โดยมีการบริหารจัดการในส่วนของค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน แม้ทีมงานจะเป็นทีมเดียวกัน เช่นงาน Bangkok Halal จะเป็นแหล่งรายได้ของ YATEEM TV และงานเด็กกำพร้าวันผู้ศรัทธาหลั่งน้ำใจที่จัดในวันเสาร์แรกของเดือนรอมฎอนของทุกปี จะเป็นแหล่งรายได้ของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษา และเด็กกำพร้า

“กำไรของเราไม่ใช่เงิน แต่กำไรของเราคืองานเด็กกำพร้าที่มากขึ้น” อ.อัชอะรีย์ กล่าว

พล.อ.สมโภช เงินเจริญ ที่ปรึษาแม่ทัพภาคที่ 4 และที่ปรึกษากรมการทหารผ่านศึก (ประธานจัดงาน) กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นที่เห็นพี่น้องสื่อมวลชนมุสลิมมากันขนาดนี้ “ถ้าพี่น้องมุสลิมรวมกันได้อย่างนี้ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างนี้ เราจะไม่ถูกใครเขาเหยียบย้ำเลย”

พล.อ.สมโภช กล่าวอีกว่าการที่เข้ามารับหน้าที่ประธานจัดงานในครั้งนี้ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นความตั้งใจ แม้ว่าจะมีงานล้นจนแทบไม่ได้พักอยู่แล้วทั้งงานในส่วนกลาง และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่งานนี้เป็นความสำคัญเช่นกัน “คำว่าฮาลาล ไม่ใช่แค่อาหาร แต่มันคือทุกอย่าง ตั้งแต่ตื่น จนหลับ” เช่นด้านการท่องเที่ยวเราเห็นทัวของศาสนิกอื่นในการทำบุญ 7 วัน แล้วทัวฮาลาลของมุสลิมละ หรือด้านการรักษาพยาบาล ที่มีชาวอาหรับเข้ามาใช้บริการในไทยจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่มีโรงพยาบาลฮาลาล โดยที่ผ่านมารัฐบาลจัดงานแสดงสินค้าจะมีวันนึงที่จะเปิดให้นักธุรกิจได้พูดคุยกันเพื่อจับคู่ธุรกิจ แต่ไม่มีงานใดที่จะรวมธุรกิจมุสลิมได้มากขนาดนี้ รัฐบาลขอบคุณที่เราทำสิ่งนี้ขึ้น

นอกจากนี้คุณ คอลิด ปู่ทอง ประธาน่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ผู้ดำเนินรายการยังได้เปิดเผยอีกว่า ในงาน #Bangkok Halal 2016 นอกจากจะมีห้างร้านมุสลิมจำนวนมากมาอยู่ในงานแล้ว ยังมีกิจกรรมทางศาสนาทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมเยาวชน และการเปิดใจคุณรอชิดีน ดาราฉาย หรือที่รู้จักในนาม เพชร ดาราฉาย ที่บอกว่าตอนนั้นตนอยู่กับไซตัน จนเป็นหัวหน้าไซตัน กลับปัจจุบันที่กลับมาอยู่ในหนทางของศาสนา ที่พร้อมตอบทุกคำถามในงานด้วย

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แถลงข่าวงาน Bangkok Halal 2016 “Better Togeter”