โครงการสร้างฝันเติมศรัทธาเด็กกำพร้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 6

12688079_953970034652896_7520884880318429408_n

 

ประชาสัมพันธ์ 》》
โครงการ:สร้างฝันเติมศรัทธาเด็กกำพร้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ ครั้งที่6
MENCAPAI IMPIAN MENGISI IMAN ANAK-ANAK YATIM MENUJU KEAMANAN SELATAN THAI
ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา จัดโดย มูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนการพัฒนา

》》รับสมัครเด็กกำพร้าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จำนวน 300 คน อายุ 8-13 ปี ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม 2559
》》หลักฐานการสมัคร
– สำเนาสูติบัตร
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็ก)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ปกครอง)
– สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
– สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ปกครอง)
– สำเนาใบมรณะบัตร (บิดา/มารดา)
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
089-598-1672 ประธานโครงการฯ
084-854-5156 หัวหน้าฝ่าย (ไซฟุตดีน)
090-476-7808 รองหัวหน้าฝ่าย (รูวัยดา)

http://www.deepsouthwatch.org/node/8076

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โครงการสร้างฝันเติมศรัทธาเด็กกำพร้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 6